ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Zapytanie ofertowe Nr 13/ZP/CKP/2017

W ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier (….)”, Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe, przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie: przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu „Edukacja przedszkolna bez barier (…)” w szczególności: – 7 tablic pamiątkowych,– 50 plakatów w formacie A3. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 5  grudnia 2017 r. o godz. 14:00

Zapytanie ofertowe Nr 11/ZP/CKP/2017

W ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja i partnerstwo bez barier (….)”, Zamawiający upublicznia zapytanie ofertoweprzedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie:Dostawa do siedziby Zamawiającego urządzeń do niszczenia dokumentów. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 27 listopada 2017 r. o godz. 10:30

Zapytanie ofertowe Nr 12/ZP/CKP/2017

W ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier (….)”, Zamawiający upublicznia zapytanie ofertoweprzedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie:Dostawa materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 27 listopada 2017 r. o godz. 11:30

Zapytanie ofertowe nr 10/ZP/CKP/2017

Gmina Wrocław działając poprzez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a; 53-611 Wrocław, zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem ofertowym. Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie usługa z podziałem na 2 zadania: 1) ZADANIE 1 – WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI2) ZADANIE 2 – DOSTARCZENIE PRZERWY KAWOWEJ I PRZERWY OBIADOWEJ W ramach realizacji projektu pn.: „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 6 listopada 2017 r. o godz. 14:00 w formie: 1) pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,2) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: kzietek@ckp.pl Formularz ofertowy jest częścią pliku o nazwie: zapytanie ofertowe catering + sala Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 2 – formularz cenowy – dostarczenie przerwy kawowej i przerwy obiadowej, który jest częścią Zapytania ofertowego catering + sala 31.10.2017 r. popełniono błąd – poprawna ilość porcji PRZERWY KAWOWEJ WYNOSI: 423 SZT., czyli tak jak w opisie przedmiotu zamówienia.W związku z powyższym Zamawiający umieszcza sprostowanie w postaci nowego Formularza cenowego do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za ZADANIE nr 2. UWAGA ! Zamawiający przedłuża termin składania oferty do dnia 7 listopada 2017r.

CKZ © 2024
Skip to content