Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe przedmiotem którego jest, wyłonienie Koordynatora merytorycznego ds. 7 przedszkoli wrocławskich oraz 9 przedszkoli z Gmin pozawrocławskich ds. nadzoru na poprawną realizacją projektu w zakresie zgodności z przepisani oświatowymi w ramach projektu „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER (….)”

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego tj.

1) Zapytanie ofertowe – Koordynator merytoryczny projektu
2) Istotne dla stron postanowienia umowy – Koordynator

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 20 lutego 2017 r. o godz. 14:00:

1) w formie pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,
2) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl

Formularz ofertowy jest częścią pliku o nazwie: zapytanie ofertowe – Koordynator merytoryczny projektu.