Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie dostawa materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego tj.

1) Zapytanie ofertowe – obsługa zamówień publicznych

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 29 maja 2017 r. o godz. 12:30

1) w formie pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,
2) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl 

Formularz ofertowy jest częścią pliku: zapytanie ofertowe – artykuły biurowe