Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja i partnerstwo bez barier (….)”, Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe
przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie usługa poligraficzna polegająca na wykonaniu:

1) JEDNOSTRONNEJ TABLICY NA BUDYNEK – 17 sztuk
2) PLAKATU – 150 sztuk
3) NAKLEJKI – 4000 sztuk

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 23 października 2017 r. o godz. 14:30