Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja i partnerstwo bez barier (….)”, Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe
przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie:
Dostawa do siedziby Zamawiającego urządzeń do niszczenia dokumentów.

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 27 listopada 2017 r. o godz. 10:30