Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W ramach realizacji projektu pn.: „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych …”, Gmina Wrocław działająca poprzez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a; 53-611 Wrocław, upublicznia zapytanie ofertowe przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie usługa: Opracowania, wydruku oraz dostawy materiałów promocyjnych dla projektu.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 02 lipca 2018 r. o godz. 12:30 w formie:

1) pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,
2) elektronicznej na adres e-mail: kzietek@ckp.pl