Ostatnia modyfikacja: 30 października 2020

Przedmiotem zapytania ofertowego jest: Opracowanie, wydruk, produkcja oraz dostawa materiałów promocyjnych w podziale na 2 zadania:

Zadanie 1: Opracowanie, wydruk, produkcja oraz dostawa materiałów promocyjnych do 41 szkół  uczestniczących w realizacji projektu pn.: „Klucz do przyszłości (…), oraz do siedziby Zamawiającego.

Zadanie 2:  Opracowanie, wydruk, produkcja oraz dostawa materiałów promocyjnych do 2 przedszkoli uczestniczących w realizacji projektu pn.: „Mali odkrywcy (…), oraz do siedziby Zamawiającego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 29.10.2020r. do godziny 12 30.

Oferty należy złożyć:

  1. Pisemnie – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112)
    lub
  2. PREFEROWANE – Za pomocą poczty elektronicznej: rlukaczyk@ckz.edu.plsekretariat@ckz.edu.pl