Ostatnia modyfikacja: 20 października 2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych i artykułów do realizacji zajęć dodatkowych w wybranych szkołach podstawowych gminy Wrocław – w podziale na 3 zadania.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Szkoła wielu możliwości” – wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 20, Szkoły Podstawowej nr 44 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 86”.

Termin składania ofert upływa w dniu 19.10.2022r., godz. 11.00

Zamawiający DOPUSZCZA składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Maksymalna liczba części, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy to 3 części (Zadania).

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w załącznikach.