Ostatnia modyfikacja: 19 kwietnia 2023

Zakup i dostawa materiałów i narzędzi do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu (MECHANICY) – na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu:

  1. pracownia tokarki WBas;
  2. pracownia frezarki Pada/WBas
  3. pracownia 07D MMac/RTar
  4. pracownia obróbki ręcznej WMro – 1
  5. pracownia obróbki ręcznej WMro – 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1 do zapytania – Arkusz kalkulacyjny z opisem przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.04.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załącznikach.