Ostatnia modyfikacja: 19 kwietnia 2023

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i narzędzi  do prowadzenia zajęć  praktycznej nauki zawodu (ELEKTRYCY) – na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu:

 1. pracownia instalacji elektrycznych PDro;
 2. pracownia montażu i eksploatacji maszyn elektrycznych PKow – 1
 3. pracownia montażu i eksploatacji maszyn elektrycznych PKow – 2
 4. pracownia instalacji elektrycznych SJan/JKoz
 5. pracownia 202 PKuł – 1
 6. pracownia 202 PKuł – 2
 7. pracownia instalacji elektrycznych 205 ŁMich
 8. pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych BOff
 9. pracownia montażu i eksploatacji maszyn elektrycznych 302 TKow
 10. pracownia 105C TChud
 11. pracownie 305, 306 T Kow/JTor
 12. pracownia 417 TZaw
 13. pracownia 420 JTor
 14. pracownia PTK WZie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1 do zapytania – Arkusz kalkulacyjny z opisem przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.04.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załącznikach.