Ostatnia modyfikacja: 5 października 2023

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1 do zapytania – Arkusz kalkulacyjny z opisem przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert upływa w dniu 13.10.2023r., godz. 12.00

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załącznikach.