Ostatnia modyfikacja: 24 kwietnia 2023

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i narzędzi  do prowadzenia zajęć  praktycznej nauki zawodu (MECHATRONICY) – na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu:

1)     pracownia 416, 418, 422 DSuł;
2)     pracownia montażu i automatyki EBor;
3)     pracownia pneumatyki i hydrauliki IRab;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1 do zapytania – Arkusz kalkulacyjny z opisem przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.04.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załącznikach.

Zapraszamy do złożenia oferty.