Ostatnia modyfikacja: 25 września 2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – komputery przenośne (15 sztuk).

KODY CPV:
30200000-1 (sprzęt komputerowy)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 25.09.2020r. do godziny 1000.

Oferty należy złożyć:

  1. Pisemnie – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112)
    lub
  2. Za pomocą poczty elektronicznej: kwolicka@ckz.edu.plsekretariat@ckz.edu.pl