Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2020

Nazwa pracowni: Pracownia komputerowa

Lokalizacja: sala 210 bud. A

Opiekun: Maria Zięba

Ogólny opis pracowni:

W pracowni prowadzone są obecnie zajęcia z zakresu:

  • tworzenia stron internetowych (z użyciem Adobe Dreamweaver)
  • tworzenia stron internetowych (z użyciem Microsoft Visual Studio)
  • grafiki komputerowej (z użyciem programów Adobe Photoshop)
  • programów użytkowych (z wykorzystaniem programów pakietu MS Office 2019)

Zajęcia prowadzone są w grupach (maksymalnie 17 osobowych). W czasie zajęć realizowanych w formie ćwiczeń i projektów każdy uczeń ma do dyspozycji osobne stanowisko komputerowe.

Wyposażenie podstawowe:

  • 18 komputerów PC z procesorem klasy Intel i5 i systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 Professional
  • Wszystkie komputery podłączone są podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu
  • Projektor multimedialny podłączony do komputera na stanowisku nauczyciela
  • Drukarka laserowa kolorowa
  • Oprogramowanie: Adobe Cloud w tym Dreamweaver i Photoshop

Zawody nauczane:

  • Technik informatyk

Kwalifikacje:

Technik informatyk :

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych