Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2020

Nazwa pracowni: Pracownia nowoczesnych systemów wytwarzania CAD/CAM i CNC

Lokalizacja: sala 04 bud. B

Opiekun: Stanisław Pokutycki

Ogólny opis pracowni:

Pracownia przeznaczona jest do nauki programowania w systemach HEIDENHAIN, oraz Siemens. Uczniowie wykorzystują  stanowiska komputerowe do zaprogramowania procesu obróbki przedmiotu i przeprowadzenia symulacji. Programowanie jest realizowane w 3 osiach oraz dla obróbki nachylonej 3+2. Stanowiska  dodatkowo są wyposażone w stacje programowania identyczne jak na maszynach CNC, co sprawia wrażenie bezpośredniego programowania na maszynie. W pracowni uczniowie zdobywają także wiedzę i umiejętności
w zakresie wykorzystania programów CAD/CAM, a następnie wykonują przedmiot na obrabiarce. Podczas projektowania i programowania tzw. zespołów części, uczniowie wykorzystują drukarkę 3D do wydruku poszczególnych części i wstępnego sprawdzenia poprawności działania modelu. Nabywają umiejętności
w zakresie programowania i użytkowania  obrabiarek CNC takie jak: rozpoznawanie punktów charakterystycznych obrabiarek sterowanych numerycznie, rozróżnianie podprogramów i cykli obróbkowych występujących w programach obróbki i układach sterowania obrabiarek, rozpoznawanie w dokumentacji technologicznej oznaczeń i danych do nastawienia obrabiarki CNC, korzystanie z kodu języka programowania do edycji programów obróbki, dobieranie narzędzi pomiarowych do kontroli przedmiotów po obróbce, dobieranie oprawki narzędziowej do mocowania narzędzi skrawających, mocowanie oprawki i narzędzia skrawającego
w gniazdach narzędziowych obrabiarki sterowanej numerycznie, ustalanie i wprowadzanie do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie wartości korekcyjnych , wprowadzanie programu obróbki technologicznej do sterownika obrabiarki, testowanie programu obróbki technologicznej na obrabiarkach CNC.

Wyposażenie podstawowe:

 • Pionowe centrum frezarskie DMG MORI (3+2 oś BC Table) CMX 50 U, na sterowaniu HEIDENHAIN TNC 620,
 • Uniwersalne centrum tokarskie DMG MORI CLX 350 (z osią C), na sterowaniu Siemens 840 SL,
 • Stanowisko do przygotowania półwyrobu,
 • 10 zintegrowanych komputerów Lenovo,
 • Pulpity sterownicze przy każdym komputerze do nauki programowania obrabiarek pracujących pod kontrolą sterownika HEIDENHAIN TNC 320, iTNC 530, TNC 640, DataPilot MP 620,
 • Stanowiska audiowizualne do prezentacji przebiegu obróbki,
 • Sonda do ustawiania i kontroli narzędzi TT 460,
 • Sonda do ustawiania i kontroli przedmiotu TS 460,
 • Urządzenie pomiarowe do narzędzi firmy Haimer,
 • Drukarka 3D,
 • Płyta pomiarowa – granitowa,
 • Rzutnik multimedialny EPSON,
 • Płyta pomiarowa – granitowa,
 • Interaktywne oprogramowanie szkoleniowe HIT 3.0 (HEIDENHAIN Interactive Training)
 • Oprogramowanie CAD/CAM firmy Autodesk i SOLIDWORKS,
 • Oprogramowanie graficzne CorelDRAW,
 • Podręczniki do nauki programowania dla uczniów oraz nauczycieli od firm HEIDENHAIN i Siemens,
 • Niezbędne pomoce naukowe: tablice, katalogi narzędzi, poradniki od firmy Sandvik,
 • Narzędzia skrawające z płytkami z węglików spiekanych,
 • Zestaw tradycyjnych i cyfrowych narzędzi pomiarowych, suwmiarki, mikromierze, oraz wysokościomierz z odczytem cyfrowym,
 • Materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli.

Zawody Nauczane

 • Technik mechanik
 • Technik mechatronik
 • Operator obrabiarek skrawających

Kwalifikacje z podstawy 2017 oraz 2019:

 • MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających,
 • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających,
 • EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.