Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2020

Pracownia: Obróbka ręczna/montaż-demontaż maszyn i urządzeń

Lokalizacja: sala 07 – budynek D

Opiekun pracowni: Maciej Maciński

Ogólny opis pracowni:

Pracownia wyposażona jest w narzędzia i urządzenia niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych z zakresu obróbki ręcznej oraz zajęć oraz montażu i demontażu maszyn i urządzeń. Pracownia obróbki ręcznej podzielona jest na dwie części, w których niezależnie od siebie można równolegle prowadzić zajęcia praktyczne z zakresu obróbki ręcznej jak i montażu i demontażu maszyn i urządzeń. Zajęcia prowadzone są w grupach liczących 8-10 uczniów.
W procesie kształcenia uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności w zakresie: dobierania metod i rodzaju obróbki ręcznej, dobierania materiałów do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, dobierania narzędzia do wykonywania obróbki ręcznej, dobierania narzędzi i przyrządów pomiarowych do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich, oceniania jakości wykonanych prac z zakresu obróbki ręcznej, posługiwanie się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń, planowania czynności związanych z demontażem maszyn i urządzeń, charakteryzowania procesów zużycia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, oceniania ich stanu technicznego, montowania maszyn i urządzeń po naprawie, dobierania metod i wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, konserwowania narzędzi.

Wyposażenie pracowni :

 • tokareki TUM-25
 • frezarka uniwersalną
 • stanowiska ślusarskie
 • stanowisk demontażu/montażu maszyn i urządzeń oraz 4 stanowiska do trasowania
 • zaginarkę ręczną, ostrzałkę dwutarczową, przecinarkę taśmową
 • wiertarki stołowe oraz wiertarka kolumnową
 • stanowiska do prostowania i gięcia, prasy dźwigniowe, 2 przyrządy kłowe
 • gwintownicę elektryczną, elektronarzędzi, narzędzia i przyrządy do trasowania, wiercenia, gwintowania, piłowania, nitowania, lutowania,
 • piec hartowniczy, twardościomierz.

Zawody nauczane w pracowni:

 • Technik- mechanik lotnictwa
 • Technik- mechanik
 • Ślusarz
 • Mechanik monter maszyn i urządzeń
 • Mechatronik

Kwalifikacje:

 • MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.