Ostatnia modyfikacja: 15 grudnia 2019

Nazwa pracowni: Pracownia Systemów Mikroprocesorowych

Lokalizacja: sala 214 bud. A

Opiekun: Halina Madej

Ogólny opis pracowni:

Zadaniem pracowni jest nauczenie podstaw programowania w języku asembler oraz zasad pracy
i programowania poszczególnych elementów mikrokontrolera, a także współpracy z urządzeniami zewnętrznymi. 

Realizację tego zadania umożliwia moduł dydaktyczny wyposażony w takie elementy zewnętrzne jak: klawiatura, wyświetlacz alfanumeryczny, diody LED monitorujące stan określonych linii, sygnalizator akustyczny. Do modułu można  dołączać inne, dodatkowe urządzenia zewnętrzne. Moduł ma możliwość pracy autonomicznej oraz współpracy z komputerem PC .

Pracownia wyposażona jest w 14 stanowisk laboratoryjnych, co pozwala na efektywne nauczanie – na stanowisku laboratoryjnym pracuje jeden ćwiczący.

Wyposażenie podstawowe:

  • Moduł dydaktyczny  na bazie mikrokontrolera SAB80535 (firmy Simens) z wyprowadzonymi sygnałami sterującymi i portami oraz z dołączoną zewnętrzną pamięcią programu i danych;
  • Komputer PC z oprogramowaniem wspomagającym pisanie i uruchamianie programów w asemblerze – kompilator, linker, debugger;
  • Drukarka;
  • Oscyloskopy;
  • Listy rozkazów;
  • Instrukcje laboratoryjne.

Zawody nauczane:

  • Technik elektronik,
  • Technik telekomunikacji.

Standardy wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych dla kwalifikacji:

  • E20 (Eksploatacja  urządzeń elektronicznych)