Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2020

Nazwa pracowni: Pracownia urządzeń techniki komputerowej

Lokalizacja: sala 213 bud. A

Opiekun: Waldemar Zieliński

Opis ogólny pracowni:

W pracowni prowadzone są zajęcia umożliwiające poznanie technik montażu i naprawy komputerów osobistych. Zajęcia są realizowane w grupach do 11 osób. Atutem pracowni są stanowiska ćwiczeniowe, na których uczniowie mogą samodzielnie montować i rozmontowywać komputery osobiste, diagnozować problemy sprzętowe oraz programowe, wymieniać podzespoły, dokonywać napraw. Dzięki przystąpieniu Centrum do programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching nasi nauczyciele i uczniowie mają dostęp do pełnej oferty oprogramowania stacji roboczej Microsoft Windows. Wyposażenie pracowni jest zgodne z wymaganiami podstawy programowej dla technika informatyka.

Wyposażenie podstawowe:

 • stanowiska komputerowe oraz dodatkowe podzespoły umożliwiające montaż komputera osobistego,
 • dodatkowe elementy komputera osobistego umożliwiające jego rekonfigurację,
 • oprogramowanie do wirtualizacji: Oracle Virtual Box,
 • różne systemy operacyjne stacji roboczej: Windows, Linux,
 • oprogramowanie narzędziowe, diagnostyczne i zabezpieczające,
 • stoły monterskie z matą i opaską antystatyczną oraz zestawy narzędzi monterskich,
 • podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,
 • sprzęt ułatwiający realizacje procesu dydaktycznego – rzutnik multimedialny, drukarka, skaner
 • drukarka 3D

Zawody nauczane:

 • Technik informatyk

Kwalifikacje:

 • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
 • INF02. Administracja i Eksploatacja Systemów Komputerowych, Urządzeń Peryferyjnych i Lokalnych Sieci Komputerowych.