Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2020

Nazwa pracowni : Pracownia urządzeń elektronicznych

Lokalizacja: sala 417, budynek A

Opiekun: Tomasz Zawadzki

Ogólny opis pracowni:

 • Pracownia wyposażona jest w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć w następujących czterech grupach tematycznych:
 • Urządzenia Audio – instalowanie i programowanie zestawów audio, zapis dźwięku na taśmie magnetycznej analogowy i cyfrowy, układy redukcji szumów, standardy zapisu płyty CD, dźwięk przestrzenny, sposoby kodowania dźwięku, pomiary oraz aparatura pomiarowa.
 • Urządzenia Wideo – instalowanie i programowanie urządzeń do rejestracji i odtwarzania obrazu, zapis obrazu na taśmę magnetyczna i płytę, standardy zapisu, obraz analogowy i cyfrowy, przetworniki obrazu stosowane w aparatach cyfrowych i kamerach analogowych i cyfrowych, pomiary oraz aparatura pomiarowa.
 • Urządzenia przesyłania obrazu i dźwięku – instalowanie i uruchamianie instalacji telewizji kablowej analogowej i cyfrowej, stacji czołowej, telewizja satelitarna, telewizja interaktywna, przesyłanie obrazu i fonii na duże odległości przewodowo, wzmacniacze magistralne, budynkowe, kanałowe, stosowany osprzęt, pomiary oraz aparatura pomiarowa.
 • Systemy alarmowe – instalowanie central alarmowych przewodowych i bezprzewodowych, czujek alarmowych przeciwwłamaniowych, panele sterujące i zamki szyfrowe, monitoring i powiadomienie, sterowniki radiowe, urządzenia antynapadowe, pomiary oraz aparatura pomiarowa.

Wyposażenie podstawowe:

 • Systemy alarmowe Satel i Jablotronic (przewodowe i bezprzewodowe).
 • Systemy monitoringu przewodowe i bezprzewodowe
 • Trenażery: telewizora cyfrowego i analogowego; tunera, wzmacniacza, odtwarzacza CD/DVD wyposażone w symulatory uszkodzeń.
 • Trenażery nadajnika i odbiornika FM z symulacją uszkodzeń.
 • Trenażery nadajnika i odbiornika AM z symulacją uszkodzeń.
 • Instalacje telewizji naziemnej i satelitarnej.
 • Instalacja telewizji kablowej.
 • Aparatura kontrolno – pomiarowa taka jak: oscyloskopy analogowe i cyfrowe, multimetry, generatory, analizatory widma, mierniki sygnału telewizyjnego i satelitarnego.
 • Stanowiska komputerowe umożliwiające programowanie urządzeń.
 • Niezbędne pomoce naukowe: projektor multimedialny, ekran projekcyjny, tablica sucho ścieralna , katalogi.

Zawody nauczane:

 • Technik elektronik
 • Monter elektronik
 • Technik telekomunikacji

Kwalifikacje:

 • E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
 • E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych