Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2020

Nazwa pracowni : Pracownie instalacji elektrycznych

Lokalizacja : sala 205 – bud. A, sala 05 – bud. D

Opiekunowie : Piotr Drozd, Michał Jabłoński, Jan Kozioł, Czesław Choma

Ogólny opis pracowni :

Pracownia wyposażona w stanowiska montażowe  – boksy zasilane z sieci w układzie TNS, zabezpieczonych wyłącznikami różnicowoprądowymi. Uczniowie montują tu na płytach wiórowych osprzęt instalacyjny (puszki odgałęźne, listwy, rozdzielnice) i aparaty modułowe.
Jej wyposażenie, jest systematycznie poszerzane, aby umożliwić Uczniom zdobycie konkretnych umiejętności między innymi:

 • montaż rozdzielnic niskiego napięcia i aparatury modułowej
 • montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 230V i 400V
 • eksploatacja instalacji elektrycznych 230V i 400V
 • wykonywanie pomiarów parametrów instalacji elektrycznych,

Wyposażenie :

Na wyposażeniu znajduje się szeroka gama osprzętu instalacyjnego oraz aparatury modułowej jak : rozdzielnice n/n natynkowe, styczniki, bezpieczniki topikowe, wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe, przekaźniki bistabilne, czujniki ruchu, automaty zmierzchowe i schodowe, ściemniacze oświetlenia, źródła światła typu LED ochronniki przepięciowe, liczniki energii elektrycznej, łączniki instalacyjne różnych typów itp.

 • Narzędzia ręczne i elektronarzędzia (wkrętarki akumulatorowe) potrzebne do wykonania instalacji elektrycznych. Wśród nich między innymi ściągacze izolacji, praski zaciskowe, wkrętaki izolowane do prac elektrycznych i inne specjalistyczne narzędzia.
 • Narzędzia pomiarowe jak multimetry cyfrowe, próbniki i wskaźniki napięcia, przyrządy pomiarowe do badania parametrów instalacji elektrycznych Firmy SONEL oraz mierniki izolacji MIC, wyłączników różnicowoprądowych MRP, mierniki do pomiarów impedancji pętli zwarcia, mierniki cęgowe oraz mierniki natężenia oświetlenia.

Zawody nauczane :

 • Elektryk 741103
 • Technik elektryk 311303

Kwalifikacje z podstawy 2017 oraz 2019:

 • EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji , maszyn i
  urządzeń elektrycznych.
 • EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.
 • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji , maszyn i
  urządzeń elektrycznych.
 • ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.