Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2020

Nazwa pracowni: Pracownia obróbki ręcznej

Lokalizacja: sala 105 bud. A

Opiekun: Kazimierz Cwojdziński

Ogólny opis pracowni:

 • W pracowni zajęcia prowadzone są w grupach 10 osobowych. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności oraz kształtują je w zakresie:
 • Pojęć związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią
 • Posługiwania się dokumentacją techniczną katalogami i instrukcjami oraz przestrzeganiem norm w tym zakresie
 • Dobierania metod i przyrządów do pomiarów elementów mechanicznych stosowanych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych
 • Trasowania kształtu przedmiotu na powierzchniach obrabianego materiału zgodnie z rysunkiem warsztatowym
 • Stosowania odpowiednich narzędzi do cięcia i przecinania metali oraz tworzyw sztucznych
 • Prostowania wygiętych elementów, zaginania metali oraz zwijania blach i prętów
 • Piłowanie płaszczyzn płaskich, równoległych, kształtowych i pod różnymi kątami
 • Wiercenia i pogłębiania otworów przelotowych oraz na określoną głębokość
 • Określania poszczególnych etapów procesu klejenia w zależności od rodzaju kleju i wykonywania klejenia elementów z tworzyw sztucznych
 • Rozróżniania metod łączenia elementów i wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych
 • Stosowania odpowiedniego rodzaju montażu i wykonania montażu mechanicznego urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Wyposażenie podstawowe pracowni:

 • 12 stanowisk wyposażonych w narzędzia do prac z zakresu obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych oraz przyrządy do pomiaru wielkości mechanicznych (jedno stanowisko dla jednego ucznia)
 • Trzy wiertarki stołowe oraz tokarka uniwersalna
 • Zaginarka do blach, elektronarzędzia
 • Dwie szlifierko-ostrzarki, praski ręczne, nożyce dźwigniowe do cięcia blach
 • Trzy stanowiska do trasowania
 • Stanowisko do prostowania i gięcia, stanowiska dydaktyczne do planowania i przygotowania pracy

Zawody nauczane:

 • Technik mechanik
 • Technik informatyk
 • Elektromechanik
 • Elektryk
 • Elektronik