Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2020

Nazwa pracowni: Pracownia pomiarów kablowych i światłowodowych

Lokalizacja: sala 302 budynek A

Opiekun: Janusz Rybacki

Opis ogólny pracowni:

Pracownia jest przeznaczona do realizacji zajęć z zakresu pomiarów i badań parametrów torów transmisyjnych przewodowych oraz światłowodowych, w związku z tym podstawowe wyposażenie pracowni to przede wszystkim szeroka gama przyrządów i aparatury kontrolno-pomiarowej. Ponadto wyposażenie pracowni w narzędzia do obróbki włókien światłowodowych oraz w urządzenia takie jak spawarka światłowodowa pozwala realizować zajęcia z zakresu  typowych technik  montażowych stosowanych współcześnie w systemach światłowodowych. Dzięki temu uczeń ma możliwość w czasie zajęć zaprojektować i zmontować fragment instalacji światłowodowej oraz przeprowadzić jej kompleksową diagnostykę.

Nauczany zawód:

  • technik teleinformatyk,

Kwalifikacje:

  • EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych (PP 2017),
  • INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi (PP 2019).