Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2020

Nazwa pracowni: Pracownia zintegrowana obróbki ręcznej i mechanicznej

Lokalizacja: sala 011 budynek A

Opiekun: Andrzej Kaczmarek

Opis ogólny pracowni:

 • W pracowni odbywają się zajęcia z zakresu obróbki ręcznej, mechanicznej i pomiarów warsztatowych, w grupach 8 – 10 osobowych. W czasie zajęć uczniowie nabywając wiadomości i umiejętności w zakresie:
 • podstawowych operacji ślusarskich takich jak: trasowanie, piłowanie, cięcie, gięcie,
 • prostowanie, wiercenie, gwintowanie itp.
 • prawidłowego korzystania z narzędzi ślusarskich
 • rozróżniania i wykonywania wybranych połączeń rozłącznych i nierozłącznych
 • pomiarów warsztatowych i sprawdzania wykonanych elementów
 • czytania dokumentacji technicznej i szkicowania prostych części maszyn
 • rozróżnia obrabiarki skrawające,
 • dobiera obrabiarki skrawające do wymagań obróbki,
 • rozróżnia rodzaje obróbki skrawaniem,
 • rozpoznaje elementy ostrza narzędzia skrawającego i jego geometrię,
 • obiera narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki, –dobiera wartości parametrów skrawania,
 • uzbraja obrabiarki w uchwyty i przyrządy obróbkowe.
 • Podczas wykonywania ćwiczeń uczeń kształtuje odpowiedzialność za swoje stanowisko pracy, pracownię, właściwą kulturę, umiejętność samodzielnej i zespołowej pracy.

Wyposażenie podstawowe:

 • frezarki uniwersalne
 • tokarki
 • wiertarki stołowe
 • ostrzałki przyścienne
 • stoły ślusarskie
 • narzędzia i przyrządy pomiarowe

Zawody nauczane:

 • Operator obrabiarek skrawających
 • Mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • Ślusarz

Kwalifikacje:

 • MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
 • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających