Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2020

Nazwa pracowni: Automatyzacji Procesów

Lokalizacja: sala 423, budynek A

Opiekun: Damian Sułkowski

Ogólny opis pracowni:

W pracowni prowadzone są zajęcia pozwalające zapoznać się uczniom z budową, działaniem, obsługą i programowaniem urządzeń i elementów stosowanych w automatyce. W trakcie nauki uczniowie: projektują i konstruują układy pneumatyczne i elektropneumatyczne, projektują i konstruują układy hydrauliczne i elektrohydrauliczne, programują sterowniki PLC, badają czujniki i elementy wykonawcze stosowane przy procesach ciągłych w instalacjach cieczy, badają czujniki i elementy wykonawcze pneumatyczne i elektryczne rzeczywistej linii technologicznej, obsługują i programują robota przemysłowego, badają i sterują napędami elektrycznymi: silnikiem z przekształtnikiem, serwonapędem oraz silnikiem linowym.

Wyposażenie pracowni:

  • 4 stanowiska do projektowania i konstruowania układów pneumatycznych i elektropneumatycznych
  • 2 stanowiska do projektowania i konstruowania układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych
  • 6 zestawów programowania mikro sterownika PLC Logo!
  • stanowisko do programowania procesów produkcyjnych składające się 6 modułów: stacji dystrybucji, stacji kontroli, stacji obróbki, stacji montażu, stacji sortowania oraz robota RV-2SDB-M. Stacje są wyposażone również w sterowniki S7-300 CPU313C i zadajniki sygnałów cyfrowych
  • stanowisko do badania napędów elektrycznych składające się z : serwonapędu wraz z sterowaniem, silnika krokowego wraz ze serowaniem, silnika prądu zmiennego wraz z przekształtnikiem,
  • stanowisko do badania procesów ciągłych oparte na sterowniku PLC S7-300 CPU313C wraz z dotykowym panelem operatorskim i zespole czujników poziomu cieczy, temperatury ciśnienia oraz zaworem proporcjonalnym, grzałką i pompą oraz z zadajnikiem sygnału cyfrowego i analogowego,
  • 8 stanowisk komputerowych plus 1 nauczycielskie opartych na procesorze I5 wraz ze środowiskiem programistycznym TIA PORTAL Prof., STEP 7 Prof., CIROS Studio, CIROS Mechatronics, WIN CC, Llogo! Soft, Fluid Lab oraz m.in. aplikacjami FluidSim P i H.

Zawody nauczane w pracowni:

• Technik elektronik
• Technik mechatronik
• Monter elektronik
• Monter mechatronik
• Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

Kwalifikacje:

• E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
• E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
• E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
• E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
• E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
• E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych
• M.16. Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych