Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2020

Nazwa pracowni: Pracownia kontroli jakości i nowych technologii

Lokalizacja: sala 104 bud. B

Opiekunowie: Stanisław Pokutycki, Roman Fronia, Mariusz Bociarski

Ogólny opis pracowni:

Zakres działalności Pracowni koncentruje się na zagadnieniach metrologii wielkości geometrycznych oraz współrzędnościowej technice pomiarowej, mechanizacji, automatyzacji i komputeryzacji pomiarów. Pracownia przeznaczona jest do kontroli jakości wykonanych przedmiotów przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi i przyrządów. Nowe technologie w pracowni to także technologie laserowe, które są coraz częściej stosowane
w przemyśle np. do znakowania wyrobów, produkcji tabliczek znamionowych lub w elektronice do przygotowania obwodów drukowanych.

Wyposażenie podstawowe:

 • Laser CO2 Speedy 360 firmy Trotec,
 • Drukarka wielkoformatowa HP Designjet T610
 • Zestaw tradycyjnych i cyfrowych narzędzi pomiarowych, suwmiarki, mikromierze, oraz wysokościomierz
  z odczytem cyfrowym
 • Oprogramowanie CAD/CAM firmy Autodesk, SOLIDWORKS,
 • Oprogramowanie graficzne CorelDRAW,
 • Materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli
 • Stanowisko audiowizualne do prezentacji procesów wytwarzania i pomiarów

Zawody Nauczane

 • Technik mechanik
 • Technik mechatronik
 • Operator obrabiarek skrawających

Kwalifikacje z podstawy 2017 oraz 2019:

 • MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających,
 • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających,
 • EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.