Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2020

Nazwa pracowni: Pracownia obrabiarek konwencjonalnych – frezarek

Lokalizacja: sala 09 – budynek C

Opiekun: Piotr Adamus

Opis ogólny pracowni:

Pracownia powstała na bazie projektu finansowanego ze środków UE ,,Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”. Zajęcia prowadzone są w grupach 7- 10 osobowych. Uczniowie podczas zajęć uczą się samodzielnej obsługi frezarek i wykonywania elementów-detali. Nabywają umiejętności w zakresie użytkowania frezarek i wykonania obróbki skrawaniem, rozróżniania obrabiarek skrawających, dobierania obrabiarki skrawającej do wymagań obróbki, produkcji i wielkości obrabianych przedmiotów, rozróżniania rodzajów obróbki skrawaniem, rozpoznawania ostrza narzędzia skrawającego i jego geometrii, dobierania narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, dobierania wartości parametrów skrawania, dobierania narzędzia i przyrządów pomiarowych,
Maszyny wyposażone są w czytniki cyfrowe, co ułatwia jakość wykonania. Różnorodność wykonywanych prac podnosi atrakcyjność zajęć. W kształceniu staramy się wyrabiać nawyki samodzielnego rozwiązywania problemów.

Wyposażenie podstawowe:

  • Frezarki Uniwersalne FVV125 PD z odczytem cyfrowym
  • Szlifierka do płaszczyzn KGS 818 z odczytem cyfrowym
  • niezbędne pomoce naukowe: poradniki frezera, katalogi narzędzi

Zawody nauczane:

  • Operator obrabiarek skrawających
  • Technik mechanik
  • Mechanik-monter maszyn i urządzeń
  • Ślusarz

Kwalifikacje:

  • MCE.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających