Ostatnia modyfikacja: 10 stycznia 2020

Nazwa pracowni: Pracownia montażu , pomiarów  i badań układów elektrycznych i elektronicznych

Lokalizacja: sala 306 budynek A

Opiekun: Janusz Torbus

Ogólny opis pracowni:

Pracownia jest przystosowana do kształcenia modułowego oraz kształcenia przedmiotowego.
Wyposażenie pracowni pozwala na prowadzenie zajęć w zawodach:  elektrycznych, elektronicznych, teleinformatycznych i mechatronicznych. Uczniowie poznają zasady montażu elektryczno-elektronicznego układów elektronicznych. Uruchamiają, dokonują pomiarów wielkości elektrycznych i badają ich parametry. Poznają podstawy techniki cyfrowej, podstawowe układy cyfrowe, dokonują montażu na trenażerach i badają  ich właściwości. Wykonują i sprawdzają różnego rodzaju przewody teleinformatyczne. Montują różnego rodzaju instalacje elektroniczne, uruchamiają i sprawdzają ich działanie. Pracownia posiada 18 stanowisk.

Wyposażenie podstawowe:

 • Oscyloskopy analogowe i cyfrowe.
 • Generatory funkcji  analogowe i cyfrowe.
 • Regulowane zasilacze napięcia stałego.
 • Multimetry cyfrowe.
 • Trenażery do badania obwodów prądu stałego.
 • Trenażery do badania obwodów prądu przemiennego.
 • Trenażery do badania elektronicznych układów analogowych.
 • Trenażery do badania elektronicznych układów cyfrowych.

Zawody nauczane:

 • Technik elektronik
 • Technik teleinformatyk
 • Technik mechatronik

Kwalifikacje:

 • EE.03.  Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
 • ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
 • INF. 08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi
 • ELM. 03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych