Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2020

Nazwa pracowni: Pracownia pneumatyki i hydrauliki

Lokalizacja: sala 314 – budynek A

Opiekun: Bronisław Mroczek

Ogólny opis pracowni:

Pracownia pneumatyki i hydrauliki przeznaczona jest do nauki projektowania, montażu i eksploatacji układów pneumatycznych i hydraulicznych. Zajęcia prowadzone są w grupach 8 – 10 osobowych. Wyposażenie pracowni pozwala na montaż i uruchomienie układów pneumatycznych sterowanych pneumatycznie i elektrycznie oraz układów sekwencyjnych sterowanych za pomocą sterowników PLC. Stanowiska hydrauliczne pozwalają na pokazanie różnic w budowie, montażu i działaniu układów hydraulicznych. Dodatkowo w pracowni znajdują się elementy elektryczne do montażu na szynie DIN, co pozwala na poszerzenie umiejętności montażowych kształconych uczniów.

Wyposażenie podstawowe:

 • Tablice montażowe
 • Zestaw elementów pneumatycznych i elektropneumatycznych (8 stanowisk)
 • Zestaw elementów hydraulicznych i elektrohydraulicznych (2 stanowiska)
 • Zestaw elementów elektrycznych
 • Stacje robocze PC z programowaniem TWIDOSoft oraz FluidSIM P i H
 • Dodatkowe pomoce naukowe: tablica sucho-ścieralna, instrukcje, katalogi urządzeń, rzutnik multimedialny, ekran projekcyjny, drukarka


Zawody nauczane:

 • Technik mechatronik
 • Monter mechatronik
 • Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

Kwalifikacje:

Technik mechatronik:

 • E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 • E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Monter mechatronik:

 • E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 • E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 • M.16. Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych