Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2020

Nazwa pracowni: Pracownia automatyki

Lokalizacja: sala 318, budynek A

Opiekun: Ewa Borkusz

Ogólny opis pracowni:

W pracowni prowadzone są zajęcia pozwalające uczniom na zapoznanie się z podstawowymi metodami montażu i uruchamiania urządzeń mechatronicznych oraz montażu i badania przekaźnikowych układów sterowania.
Do dyspozycji uczniów są takie elementy jak zespoły przycisków, przekaźników, programowalnych przekaźników czasowych pozwalających na realizację typowych zadań sterowania. Ponadto każde ze stanowisk jest wyposażone w sterownik S7-200 oraz pośredniczące przekaźniki interfejsowe.
W czasie zajęć uczniowie poznają budowę i zasadę działania przekaźników elektromagnetycznych, styczników oraz falownika. Uczą się programowania w języku literalnym (IL), języku schematów blokowych (FBD) oraz języku stykowym (LD) zgodnie z normą IEC11031 albo zgodnie ze standardem firmy Siemens.
Uczniowie montują na typowych płytach montażowych układy sterowania przekaźnikowego. Podłączają też układy zasilania, obwody wejściowe i wyjściowe do sterownika PLC.

Wyposażenie podstawowe:

 • Sprzęt pomiarowy, regały i stoły warsztatowe
 • Stacje robocze PC (z systemem Windows 7 Professional) z oprogramowaniem do programowania sterowników S7-200
 • Niezbędne pomoce naukowe: projektor multimedialny HD, ekran projekcyjny, katalogi urządzeń sterujących i wykonawczych,
 • instrukcje stanowiskowe do ćwiczeń laboratoryjnych
 • Drukarka monochromatyczna A4

Zawody nauczane:

 • Technik mechatronik
 • Technik elektryk
 • Elektryk
 • Elektromechanik
 • Monter mechatronik
 • Monter elektronik

Kwalifikacje:

 • M1. J2. Wykonywanie pomiarów w układach elektronicznych,
 • M3. J3. Montowanie elementów, podzespołów i zespołów elektrycznych i elektronicznych,
 • E03. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • E04. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • E18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • E19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.