Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2020

Nazwa pracowni: Pracownia systemów operacyjnych i sieci komputerowych

Lokalizacja:
sala 106 budynek C

Opiekun:
Tomasz Chudzikiewicz

Pracownia została wyposażona w ramach projektu unijnego „Modernizacja centrów kształcenia praktycznego na Dolnym Śląsku”. W pracowni prowadzone są zajęcia umożliwiające poznanie działania, konfigurowania i administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi. Zajęcia są realizowane w grupach do 17 osób. Atutem pracowni są bardzo mocne komputery (serwery), na których uruchamiane jest środowisko maszyn wirtualnych. To rozwiązanie umożliwia samodzielną pracę każdego ucznia jednocześnie na kilku systemach operacyjnych: serwerze i stacji roboczej z uprawnieniami administratora. Dzięki przystąpieniu Centrum do programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching nasi nauczyciele i uczniowie mają dostęp do pełnej oferty oprogramowania serwerowego Microsoft. W czasie zajęć uczniowie poznają także sieciowy system operacyjny Linux Ubuntu. Wyposażenie pracowni jest zgodne z wymaganiami podstawy programowej dla technika informatyka, teleinformatyka.

Wyposażenie podstawowe:

  • serwery Dell z procesorem Intel Xeon i 8GB RAM,
  • serwerowe systemy operacyjne z usługami katalogowymi i internetowymi oraz oprogramowanie typu firewall: Windows Server 2012 Standard, Linux Ubuntu,
  • oprogramowanie biurowe: Windows Office 2019 w tym Viso,
  • oprogramowaniem do wirtualizacji: Oracle Virtual Box,
  • podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,
  • sprzęt ułatwiający realizacje procesu dydaktycznego – rzutnik multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne, tablica interaktywna z projektorem.

Zawody nauczane:

  • Technik informatyk

Kwalifikacje:

  • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

INF02. Administracja i Eksploatacja Systemów Komputerowych, Urządzeń Peryferyjnych i Lokalnych Sieci Komputerowych.