Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2020

Nazwa pracowni: Pracownia  komputerowa

Lokalizacja: sala 211 budynek A

Opiekun: Ewa Zawadzka-Traczyk

Opis ogólny pracowni:

W pracowni prowadzone są zajęcia symulacyjne w blokach przedmiotów ekonomicznych .Uczniowie Technikum w ramach PDG  i Liceum Profilowanego o profilu administracyjno – ekonomicznym  poznają podstawowe prawa ekonomii korzystając z aktualnych zasobów internetu. .Programy z grupy Microsoft Word oraz specjalistyczne do prowadzenia działalności gospodarczej jak Netstore wspomagają edukację. Zajęcia są realizowane w niewielkich grupach do 15 osób. Każdy uczeń ma możliwość pracy samodzielnej na swoim stanowisku co aktywizuje ich do  indywidualnych rozwiązań. Swoje opracowania, bieżące notatki  mogą drukować , a także prezentować za pomocą rzutnika i projektora .Wyposażenie pracowni uatrakcyjnia naukę i dostęp do aktualnej wiedzy poprzez technologię informacyjną.

Wyposażenie podstawowe:

  • Zestawy  komputerowe Fujitsu Simens x 20
  • Drukarka Oki
  • Rzutnik NOBO OUANTUM
  • Wizualizer TOSCHIBA
  • Projektor BENO

Zawody nauczane:

  • Technik mechatronik