Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2020

Nazwa pracowni: Pracownia projektowania CAD/CAM i CNC

Lokalizacja: sala 105 bud. B

Opiekunowie: Mariusz Bociarski,  Roman Fronia.

Ogólny opis pracowni:

Pracownia przeznaczona jest do nauki programowania na sterowaniach HEIDENHAIN TNC 320, iTNC 530, TNC 640,  tokarkowego – DataPilot MP 620, oraz Siemens SinuTrain 840 SL.  Zajęcia prowadzone są w grupach do 10 osób.

W pracowni uczniowie mają do dyspozycji stanowiska komputerowe do programowania obróbki przedmiotu
i przeprowadzenia symulacji. Programowanie jest realizowane w 3 osiach oraz dla obróbki nachylonej 3+2. Dodatkowo są wyposażone w stację programowania identyczną jak na maszynach CNC, co sprawia wrażenie bezpośredniego programowania na maszynie. Nabywają umiejętności w zakresie programowania i symulacji obróbki skrawaniem np: uczeń rozpoznaje punkty charakterystyczne obrabiarek sterowanych numerycznie, rozróżnia podprogramy i cykle obróbkowe występujące w programach obróbki i układach sterowania obrabiarek sterowanych numerycznie, rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenia i dane do nastawienia obrabiarki sterowanej numerycznie, rozpoznaje znaczenie słów kluczowych w programach obróbki, korzysta
z kodu języka programowania do edycji programów obróbki,.

Wyposażenie podstawowe:

 • Pulpity sterownicze przy każdym komputerze do nauki programowania obrabiarek pracujących pod kontrolą sterownika HEIDENHAIN TNC 320, iTNC 530, TNC 640, DataPilot MP 620,
 • 10 zintegrowanych komputerów z ekranem dotykowym Lenovo,
 • Interaktywne oprogramowanie szkoleniowe HIT 2.0 (HEIDENHAIN Interactive Training),
 • Oprogramowanie CAD/CAM firmy Autodesk, SOLIDWORKS,
 • Oprogramowanie graficzne CorelDRAW,
 • Rzutnik multimedialny EPSON,
 • Urządzenie wielofunkcyjne SHARP,
 • Podręczniki do nauki programowania dla uczniów oraz nauczycieli od firm HEIDENHAIN i Siemens,
 • Niezbędne pomoce naukowe: tablice, katalogi narzędzi, poradniki od firmy Sandvik.

Zawody Nauczane

 • Technik mechanik
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Technik mechatronik

Kwalifikacje z podstawy 2017 oraz 2019:

 • MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających,
 • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających,
 • EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.