Ostatnia modyfikacja: 23 grudnia 2019

Nazwa pracowni: Pracownia technik transmisji danych

Lokalizacja: sala 203 budynek A

Opiekun: Józef Liebig

Opis ogólny pracowni:

Pracownia została wyposażona w ramach projektu unijnego „Modernizacja centrów kształcenia praktycznego na Dolnym Śląsku”. Obecnie w pracowni prowadzone są zajęcia umożliwiające poznanie procesów stanowiących podstawę działania współczesnych systemów transmisji danych wykorzystywanych zarówno w sieciach o lokalnych jak i rozległych. Atutem pracowni są stanowiska komputerowe współpracujące z zestawami dydaktycznymi UniTrain, które pozwalają na badanie parametrów linii przewodowych, światłowodowych i bezprzewodowych, a także podstawowych mechanizmów wspomagających transmisje danych na odległość takich jak modulacja, kodowanie oraz zwielokrotnienie. Uzupełnieniem wyposażenie pracowni jest cały szereg różnorodnych przyrządów pomiarowych przeznaczonych do badania parametrów transmisyjnych torów przewodowych i światłowodowych oraz cały szereg terminali takich jak telefony DECT, ISDN, VoIP przystosowanych do współpracy z serwerami telekomunikacyjnymi.

Wyposażenie podstawowe:

  • Zestawy dydaktyczne UniTrain wraz z oprogramowaniem LabSoft,
  • Zestaw ćwiczeń dla zestawów dydaktycznych UniTrain w trzech kategoriach – Telekomunikacja, Technika antenowa, Technika mikroprocesorowa,
  • Serwer telekomunikacyjny Panasonic KX-NPC500, central abonencka VoIP Slican CCT 1668.S,
  • Urządzenia abonenckie końcowe: telefony analogowe, telefony ISDN, telefony DECT,
  • Testery parametrów łączy analogowych, ISDN i DSL,
  • Stanowiska komputerowe oraz inny sprzęt ułatwiający realizacje procesu dydaktycznego – rzutnik multimedialny, drukarka, skaner.

Zawody nauczane:

  • Technik teleinformatyk

Kwalifikacje:

  • EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych (PP 2017),
  • INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi (PP 2019).