Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2020

Nazwa pracowni: Pracownia inteligentnych budynków

Lokalizacja: sala 401 bud. A

Opiekun: Paweł Polakowski

Ogólny opis pracowni:

Pracownia inteligentnych systemów budynkowych pozwala poznać uczniom
najnowsze kierunki rozwoju automatyki budynkowej. Zajęcia prowadzone są w grupach 10 osobowych. Wyposażenie pracowni pozwala na montaż, programowanie i uruchomienie zarówno prostych, jak i bardziej złożonych systemów automatyki budynkowej.
Osoby zainteresowane mogą, po zakończeniu cyklu zajęć realizowanych według opracowanego przez organizację KONNEX programu, przystąpić do egzaminu i uzyskać międzynarodowy status Partner KNX.

Wyposażenie podstawowe:

 • Programowalne przyciski wieloklawiszowe z wbudowanymi wyświetlaczami firm ABB, JUNG
 • Moduły przekaźnikowe firm ABB, Theben
 • Ściemniacze oświetlenia żarowego firm ABB, Theben.
 • Stacja pogodowa,
 • Regulatory temperatury,
 • Urządzenia wykonawcze sterujące ogrzewaniem,
 • Wejścia binarne,
 • Urządzenia systemowe: zasilacze, sprzęgła bramka IP.
 • Komputery z programowaniem ETS
 • Dodatkowe pomoce naukowe: tablica sucho-ścieralna, instrukcje, katalogi urządzeń

Zawody nauczane:

 • Technik mechatronik
 • Technik elektronik

Kwalifikacje:

Technik mechatronik:

 • E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 • E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Technik elektronik:

 • E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
 • E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych