Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2020

Nazwa pracowni: Pracownie maszyn i urządzeń elektrycznych

Lokalizacja: sala 202 – bud. A, sala 313 – bud. D

Opiekun: Józef Skoczylas, Michał Jabłoński

Ogólny opis pracowni:

Pracownie przeznaczone do nauki montażu i eksploatacji maszyn elektrycznych. Uczniowie na zajęciach poznają zasady bezpiecznej pracy przy maszynach elektrycznych, realizują ćwiczenia w zakresie montażu i konserwacji maszyn elektrycznych, poznają obowiązujące normy przepisy z zakresu budowy, eksploatacji maszyn elektrycznych. Demontują maszyny elektryczne zapoznając się z ich budową, montują układy sterowania maszynami elektrycznymi, wykonują pomiary i próby eksploatacyjne wykonanych układów sterowania, zasilania i zmontowanych maszyn. Montują układy symulujące prace urządzeń AGD, taśmociągów, szlabanów i innych. Przeprowadzają symulacje awarii w pracy maszyn elektrycznych aby rozpoznawać symptomy uszkodzenia.

Wyposażenie podstawowe:

 • stanowiska montażowe, zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczonych ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażonych w wyłączniki awaryjne,
 • autotransformatory (jedno i trójfazowe),
 • przyrządy pomiarowe cyfrowe,
 • mierniki rezystancji izolacji,
 • mierniki prędkości obrotowej,
 • silniki elektryczne jednofazowe, trójfazowe, komutatorowe,
 • aparatura sterująca i zabezpieczeniowa,
 • komplety narzędzi monterskich dla każdego ucznia,
 • stanowisko komputerowe dla nauczyciela.

Zawody nauczane:

 • Elektryk 741103
 • Elektromechanik 741201
 • Technik elektryk 311303

Kwalifikacje z podstawy 2017 oraz 2019:

 • EE.04. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
 • EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji , maszyn i
  urządzeń elektrycznych.
 • EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.
 • ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
 • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i
  urządzeń elektrycznych.
 • ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.