Ostatnia modyfikacja: 12 kwietnia 2022

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i narzędzi  do prowadzenia zajęć  praktycznej nauki zawodu (MECHANICY I) – na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu:

  1. pracownia mechaniczna (WB, PA);
  2. pracownia mechaniczna (WB);
  3. pracownia mechaniczna (MM);
  4. pracownia maszyn CNC (MB, RF)

Termin składania ofert upływa w dniu 11.04.2022 r.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załącznikach.”