Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Zakup i dostawa narzędzi i przyrządów do pracowni elektrotechnicznej w ramach realizacji projektu pn. „Weź kurs na staż! Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego we wrocławskich szkołach zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Termin składania ofert do dnia 26.06.2019 r.