Ostatnia modyfikacja: 27 kwietnia 2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 6 sztuk fabrycznie nowych lamp bakteriobójczych w 2 przedszkolach w Gminie Wrocław.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Mali odkrywcy – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020:

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja

Numer i nazwa Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Numer i nazwa Poddziałania: 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF

Termin składania ofert upływa w dniu 25.04.2022 r. o godz. 10.00

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w załącznikach.