Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W ramach realizacji projektu pn.: „Interdyscyplinarna siódemka program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe, przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie: przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w projekcie pn.: „Interdyscyplinarna siódemka program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych”

Termin składania ofert cenowych upływa w dniu 14 marca 2018 r. o godz. 14:30

1) Ofertę cenową należy złożyć:

a) w formie pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,
b) lub w wersji elektronicznej na e-mail: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl