Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na: dostarczeniu przerwy kawowej w związku z organizacją konferencji podsumowującej i promocyjnej projektu „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”

Termin składania ofert cenowych, upływa w dniu 17 września 2018 r. o godz. 8:00

1) Ofertę cenową należy sporządzić w języku polskim,
2) Ofertę cenową należy złożyć:

a) w formie pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,
b) lub w wersji elektronicznej na e-mail: rlukaczyk@ckp.pl 

Formularz ofertowy stanowi część zapytania ofertowego.