Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W ramach realizacji projektu pn.: „”Matematyczne eksperymenty …”, Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe, przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie: wydruk spersonalizowanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla 140 uczestników projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław.”

Termin składania ofert cenowych upływa w dniu 23 kwietnia 2018 r. o godz. 12:30