Ostatnia modyfikacja: 30 września 2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy i materiałów do realizacji zajęć dodatkowych w wybranych szkołach podstawowych we Wrocławiu –  w podziale na 3 zadania.”

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Aktywni w szkole – wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 81 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 87”.

Termin składania ofert upływa w dniu 13.09.2022r.

Zamawiający DOPUSZCZA składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Maksymalna liczba części, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy to 3 części (Zadania).

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w załącznikach.