Ostatnia modyfikacja: 12 kwietnia 2022

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i narzędzi do prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu – (MECHATRONIKA), na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu:

  1. pracownia automatyki przemysłowej (DS);
  2. pracownia montażu i automatyki (EB);
  3. pracownia pneumatyki (IR).

Termin składania ofert upływa w dniu 11.04.2022 r.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załącznikach. Zapraszamy do złożenia oferty.