Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu.
Formularz ofertowy, wykaz oferowanego sprzętu oraz projekt umowy są częścią zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć w formie:

a) pisemnej – do Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław, budynek A, sekretariat (I piętro – pokój nr 112)

lub

b) e-mail – na adres poczty elektronicznej: zamowienia@ckp.pl 

nie później niż dnia 13.08.2019 r. do godz. 10:00.