Ostatnia modyfikacja: 12 kwietnia 2022

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i narzędzi  do prowadzenia zajęć  praktycznej nauki zawodu (ELEKTRYCY) – na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu:

  1. pracownia instalacji elektrycznych (PD);
  2. pracownia montażu i eksploatacji maszyn elektrycznych (PK)
  3. pracownia instalacji elektrycznych (SJ, JK);
  4. pracownia instalacji elektrycznych (PKł);
  5. pracownia instalacji elektrycznych (ŁM);
  6. pracownia instalacji elektrycznych (PP).

Termin składania ofert upływa w dniu 11.04.2022 r.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załącznikach. Zapraszamy do złożenia oferty.