Ostatnia modyfikacja: 7 maja 2018

Poniżej publikujemy listę rankingową, będącą wynikiem dodatkowej rekrutacji do uczestnictwa w kursach specjalistycznych/kwalifikacyjnych dla stażystów, ogłoszonej na stronie www.ckp.pl dn. 18.04.2018.

Lista sporządzona została w oparciu o preferowane przez uczestników staży dodatkowe formy wsparcia w postaci kursów specjalistycznych/kwalifikacyjnych w ramach projektu „Zawodowy Wrocław“.

Zachęcamy do zapoznania się.