Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W ramach konkursu nadesłano 17 fotografii będących indywidualnymi pracami uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przy ocenie prac brano pod uwagę:

– walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne pracy,
– interpretację i nawiązanie do tematu,
– pomysłowość i zmysł obserwacji.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem dyrektor Anny Chołodeckiej oceniła i nagrodziła następujące prace:

I miejsce – Bartosz Michniewicz, SOSW nr 11, Tytuł pracy: „Stolarski grzybek”

  


Wyróżnienia:

Wiktoria Broś, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2, Tytuł pracy: „Budujemy nowy dom”

Tomasz Brol, SP nr 82, Tytuł pracy: „Trudna praca”

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłane prace oraz udział w konkursie oraz serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Szczegółowe informacje zamieszczono w protokole z posiedzenia komisji konkursowej.