Ostatnia modyfikacja: 5 kwietnia 2018

Ostatnie grupowe zajęcia interpersonalne w szkołach biorących udział w projekcie „Zawodowy Wrocław” odbyły się dn. 29.03. Poniżej znajdują się listy uczestników, którzy pomyślnie zakończyli I etap. Osoby znajdujące się na listach prosimy o wypełnienie formularzy motywacyjnych, znajdujących się na stronie:

http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/rekrutacja/rekrutacja-uczniowie 

(formularze dostępne są także u Liderów Szkolnych) oraz złożenie ich do Liderów Szkolnych najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2018.

Z przyczyn obiektywnych, listy placówek:

· ZSTiE
· ZSZ 5
· ZS 1

zostaną opublikowane dn. 9.04.2018.