Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Serdecznie zapraszamy uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie fotograficznym „Zawodowy Wrocław w obiektywie”.
Zachęcamy do zgłaszania fotografii prezentujących różne aspekty pracy w wybranych branżach związanych z projektem „Zawodowy Wrocław”, tj. w branży motoryzacyjnej, budowlanej, elektryczno-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, lotniczej, transportowo-spedycyjno-logistycznej, informatycznej, turystyczno-gastronomicznej. Zdjęcie może przedstawiać np. osobę na stanowisku pracy, proces produkcji czy efekt pracy.

Prace konkursowe można dostarczyć osobiście, przesłać na adres:
Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Strzegomska 49a,53-611 Wrocław
pok. 408 lub przesłać pocztą elektroniczną (w formie załącznika) na adres: ikurzyk@ckp.pl

Na fotografie oraz wypełnione formularze zgłoszeniowe (do pobrania ze strony www.ckp.pl, zakładka „Projekty unijne”) czekamy do 15 maja 2017 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnęty 18 maja 2017 roku.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody (w tym karnety do Aquaparku Wrocław)!

Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu, który dostępny jest na stronie www.ckp.pl w zakładce „Projekty unijne”

Zespół projektowy
„Zawodowy Wrocław”