Ostatnia modyfikacja: 27 października 2017

Przypominam, iż egzamin zewnętrzny UDT dla uczestników kursu „Obsługa wózków widłowych” z gr. C odbędzie się dn. 30.10.2017 o godz. 8:00 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK.

Termin egzaminu został ustalony odgórnie przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin będzie się składał z części teoretycznej, trwającej ok 20 min. na uczestnika, oraz części praktycznej, trwającej ok. godziny na uczestnika.
Po zdaniu egzaminu, uczestnicy otrzymają imienne legitymacje UDT uprawniające do pracy na stanowisku operatora wózków widłowych.

Uczestnicy kursu z gr. B, którzy nie zdali egzaminu przy pierwszym podejściu, nie będą mogli wziąć udziału w tym egzaminie, ze względu na ograniczenia czasowe komisji UDT. Zostaną oni przypisani do egzaminu z gr. D w listopadzie.